Giải pháp công nghệ, tự động hóa trọn gói nhà máy ở Congo – Châu Phi

Quang Trung cung cấp giải pháp công nghệ, lắp đặt thiết bị, hệ thống tự động hóa trọn gói nhà máy ở Congo – Châu Phi

– Cung cấp tư vấn giải pháp công nghệ, thiệt bị lò hơi.

– Cung cấp hệ thống điều khiển tự động hóa SCADA trọn gói.

– Cung cấp nhân lực lắp đặt, vận hành hệ thống, đào tạo.