Giải pháp tự động hóa nhà máy

Giải pháp tự động hóa nhà máy

– Hệ thống điện điều khiển, hệ thống SCADA

  • Giải pháp thiết bị tự động hóa
  • Dịch vụ tư vấn thiết kế lắp đặt nhà máy
  • Cung cấp nhân lực, thi công nhà máy