Dịch vụ tự động hóa nhà máy

Dịch vụ tự động hóa nhà máy: 

 – Dịch vụ nâng cấp hệ thống tự động hóa SCADA/DCS.

  • Dịch vụ lắp đặt thay thế thiết bị nhà máy. 

 

Liên hệ: 0918.808.801  – 0901888801 Để tư vấn giải pháp công nghệ, hệ thống tự động hóa.