4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao
Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

Giải pháp công nghệ thiết bị nhà máy hóa chất, dệt nhuộm

QUANG TRUNG cung cấp giải pháp công nghệ thiết bị, hệ thống điện tự động hóa cho nhà máy hóa chất, dệt nhuộm. – Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng nhà máy, bảo trì bảo dưỡng hệ thống tự động hóa, dây chuyền công nghệ. – Dịch vụ nâng cấp, lắp đặt thiết bị nhà […]

Read More »