(028)38.868.879 (028)38.878.879
(028)38.868.869 HL:08.8801.8801

Dịch vụ giải pháp cơ khí tự động hóa, giải pháp công nghệ nhà máy

Dịch vụ giải pháp cơ khí tự động hóa, giải pháp công nghệ nhà máy  – Hệ thống điện tự động hóa nhà máy. Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống đường ống, hệ thống điện, tủ điện. Nâng cấp nhà máy, hệ thống tự động hóa, mở rộng dây chuyền công nghệ nhà […]

Read More »

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng nhà máy

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng nhà máy.  – Giải pháp công nghệ, nâng cấp dây chuyền công nghệ nhà máy, hệ thống đường ống hơi, đường ống nước, máy móc công nghệ. – Nâng cấp hệ thống điện tự động hóa nhà máy. – Thay thế lắp đặt thiết bị nhà máy.

Read More »