(028)38.868.879 (028)38.878.879
(028)38.868.869 HL:08.8801.8801

Cung cấp tư vấn dây chuyền công nghệ, giải pháp tự động hóa hệ thống xử lý nước

Cung cấp tư vấn dây chuyền công nghệ, giải pháp tự động hóa hệ thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, nước khử khoáng, nước thô.

– Cung cấp thiết bị ngành nước, hệ thống xử lý nước.

– tư vấn cung cấp hệ thống tự động hóa SCADA/DCS nhà máy nước.

– Dịch vụ nâng cấp bảo trì hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp.