4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao
Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

Giải pháp nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời

Quang Trung cung cấp xây dựng giải pháp nhà máy điện gió điện mặt trời.

  • Cung cấp lắp đặt tấm pin mặt trời.
  • Cung cấp biến tần hòa mạng.
  • Hệ thống tự động hóa SCADA cho nhà máy điện.