4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao
Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

Tủ điện điều khiển lò hơi nồi hơi

Description

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi 30 MT/h ở Nigeria.

DỰ ÁN

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi 30 MT/h

Nigeria – Châu Phi

 

Công ty QUANG TRUNG đã thực hiện hệ thống điều khiển nồi hơi 30 MT/h ở Nigeria cho công ty nồi hơi hàng đầu thế giới Boilermech Malaysia.

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG

Hệ thống tủ điều khiển DCS, SCADA, PLC

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tủ điện điều khiển lò hơi nồi hơi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *