(028)38.868.879 (028)38.878.879
(028)38.868.869 HL:08.8801.8801

Hệ thống điều khiển áp suất tự động hóa hoàn toàn, áp suất dao động 0.2 Bar cho lò hơi, nôi hơi

Hệ thống điều khiển áp suất tự động hóa hoàn toàn, áp suất dao động 0.2 Bar cho lò hơi, nôi hơi