4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao
Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

Xây dựng, tư vấn thiết kế dây chuyền công nghệ, giải pháp công nghệ nhà máy sản xuất hóa chất

Xây dựng, tư vấn thiết kế dây chuyền công nghệ, giải pháp công nghệ nhà máy sản xuất hóa chất

 – cung cấp vật tư thiết bị công nghiệp.

 – Cung cấp giải pháp công nghệ nhà máy.

– Cung cấp, thiết kế hệ thống điện, điều khiển tự động hóa trọn gói nhà máy: Hệ thống SCADA/PLC.